Čebelarski krožek OŠ Križevci

V Osnovni šoli Križevci je čebelarska dejavnost in spoznavanje čebelic že dolgoletna dejavnost, sega vsaj 60 let nazaj. Vedno je stal pri šoli tudi čebelnjak. Tudi danes ga imamo, članice čebelarskega krožka pa z veseljem spoznavajo delo s čebelami. Ne samo to. Sodelujejo na spremljajočih  prireditvah v šoli s svojimi predstavitvami in izdelki. Ti so […]