TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

 Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt je potekal med 9. majem in 12. junijem. Poslanstvo projekta je ozaveščati o pomenu, vlogi ter možnosti učenja in izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih človek prevzema. Ena izmed vrednot, ki jih pomen TVU zagovarja, je naklonjen odnos do učenja in izobraževanja ter osveščenost o njunem pomenu in vseprisotnosti. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana »Slovenija, učeča se dežela«.

Peka prleške gibanice

Učenke 9. razreda so se 23. maja 2022 prvič preizkusile v pripravi tradicionalne prleške gibanice. Na pokušino so povabile zaposlene na šoli. To je bila hkrati priprava na tekmovanje, kjer so 11. junija 2022 v kategoriji osnovnih šol na državnem ocenjevanju prleških gibanic osvojile 1. mesto. Čestitke.

Poskusi v kemiji

Učenci, ki obiskujejo izbirni predmet Poskusi v kemiji, so skupaj z drugošolci eksperimentirali in raziskovali lastnosti snovi. V ospredju je bilo medgeneracijsko druženje z izobraževalno noto.

Najraje berem

Učenci podaljšanega bivanja so prebirali kratke zgodbe, obnovili so vsebino prebranega, učenci predmete stopnje pa so za vzpodbudo pomagali izdelati unikatne bralne kazalke. Hkrati so mlajša in starejša generacija sodelovali in izgrajevali medosebne odnose.

Govorim angleško in nemško

Prvošolčki so predstavili usvojeno znanje tujega jezika otrokom iz vrtca in jih z igro, plesom in petjem povabili k sodelovanju. Ob koncu druženja so jim tudi razložili, zakaj je dobro znati govoriti vsaj en tuji jezik in kje jim bo znanje le-tega v življenju prav prišlo. Delavnica je potekala posebej za angleško in za nemško skupino.

Kuharska delavnica

Po pogovoru o zdravi in nezdravi prehrani, so se učenci podaljšanega bivanja lotili ustvarjanja izdelka iz kategorije zdrave prehrane (škatlica za shranjevanje v obliki korenčka) in nezdrave prehrane (narisali so najljubšo sladico). Učenci predmetne stopnje so tekom »kemijskega poskusa« ustvarili karamelo. Druženje ob končnem izdelku (karamelni bomboni) je bilo sladko in nepozabno tako za starejše kot za mlajše učence.

Ustrezni načini reševanja medosebnih sporov

Pod mentorstvom učiteljice kemije Jasne Lampreht so devetošolci našli povezavo med kemijo in reševanjem sporov, nato pa so svoje znanje prenesli na najmlajšo generacijo otrok v OŠ – na prvošolčke. Preko igre vlog in z baloni so odigrali prizore medosebnih sporov (olje in voda) in iskali ustrezne načine reševanja le-teh s pomočjo tretje osebe oziroma mediatorja (detergent) vse z namenom, da bi ustrezne načine reševanja sporov prenesli v vsakdanje življenje. Delavnica je bila izvedena v dveh različnih skupinah oziroma razredih.

Mikroskopiranje

Učenci 8. razreda so tekom pouka kemije mlajše učence popeljali v svet, ki ga s prostim očesom ne zaznamo. S pomočjo mikroskopa so skupaj podrobneje proučili zgradbo žuželk in rastlin. Pridobljeno praktično znanje so povezali s teorijo, izpolnili delovne liste, rešitve pa poiskali z uporabo spletnih virov. Delavnica je bila zanimiva in navdušujoča za vse prisotne.

Zabavni eksperimenti

Učenci osmih razredov so osvojeno znanje iz kemije prenesli na četrtošolce. Skupaj so se urili v spretnostih preko zabavnih eksperimentov, v ospredju pa je bil pomen sodelovanja in medgeneracijskega druženja.

Izbruh vulkana

Tretješolci so svoje znanje o vulkanih nadgradili najprej z izdelavo le-teh, nato pa so jim osmošolci s pomočjo kemijskih reakcij in mešanjem različnih sestavin pomagali vulkane tudi »oživeti«. Veselje ob uspelih izbruhih je bilo nepopisno.

Čustvena delavnica

S kratko zgodbo so se tretješolci in osmošolci medsebojno povezali, sodelovali in poglobili v svet čustev. Mlajši učenci so starejšim prebrali zgodbico, starejši pa so delavnico popestrili z dejavnostmi prepoznavanja in občutenja različne palete čustev. Ob koncu delavnice so le-to popestrili z igro vlog in predstavitvijo naučenega.

Preteklost nas povezuje

Učenci predmetne stopnje so osvojeno znanje pri predmetu zgodovina prenesli na mlajše učence. Tako so devetošolke svoje izsledke o preteklosti domačega kraja in naše šole predstavile petošolcem.

Tudi šestošolke so se prelevile v učiteljice in so s pomočjo izdelanega časovnega traku drugošolcem predstavile najpomembnejše izsledke v vsakem izmed zgodovinskih obdobij. Delo so odlično opravile in so (tako kot se za učitelja spodobi) učence najprej motivirale za poslušanje, poslušalcem so zastavljale zanimiva podvprašanja, s svojim nastopom pa so uspešno obdržale radovednost in navdušenje mlajših poslušalcev tudi z domišljijsko zgodbo ene izmed učenk.

Glasba nas povezuje

Glasba je del našega sveta, vpliva na naše počutje, razpoloženje, motivacijo in še bi lahko naštevali. Prav tako povezuje ljudi in je naš univerzalni jezik. Dobri glasbeniki morajo veliko vaditi in prav vaja povečuje sposobnost koncentracije, hkrati pa trenira miselni in fizični spomin. Glasbeni koncert v podaljšanem bivanju je navdušil mlajše učence, kjer so se naučili nekaj o sestavnih delih kitare, ob spremljavi tega inštrumenta so prisluhnili in zapeli nekaj ljudskih pesmi ter se naučili tudi kakšno novo pesem. Bilo je zabavno in glasbeno razigrano.

Dostopnost