Tudi letos je med 6. septembrom in 10. oktobrom potekala akcija Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) – gre za projekt, ki spodbuja izobraževanje in učenje na vseh ravneh in smereh, poteka pa istočasno po celi Sloveniji. Njegova pomembnost je promoviranje učenja v vseh življenjskih obdobjih, vsi sodelujoči pa pomembno prispevamo k sloganu »Slovenija, učeča se dežela«.

V Tednih vseživljenjskega učenja že nekaj časa sodeluje tudi naša šola. Letos smo bili aktivni pri teh projektih:

Poslikava knjižnice
Mlada slikarka Vesna Kitthiya je tematsko (z bralnimi motivi in tematiko združevanja raznolikosti med ljudmi) poslikala knjižnico. Pri risanju so jo obiskali učenci 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja in se seznanili z nekaterimi tehnikami risanja.

Delavnica o poklicih
V vrtcu sta pedagoginja in učiteljica TJ predstavili poklice – otroci so svojim prijateljem s pantomimo prikazali poklice, nato smo nekaj poklicev opisali, sledilo pa je risanje najljubšega poklica. Risbe so bile razstavljene v preddverju šole.

Priprava zdravega obroka
Učenci 8. in 9. razredov so pripravili zdrav obrok, pri pripravi katerega so uporabili lokalno pridelano hrano. Na pojedino so povabili zaposlene na šoli.

Dostopnost