Učbeniški sklad

Na šoli imamo organiziran učbeniški sklad, iz katerega si lahko učenci izposodijo učbenike. Delovni učbeniki in učbeniki izbirnih predmetov niso vključeni v učbeniški sklad. Učenke in učenci od prvega do vključno devetega razreda za izposojene učbenike iz učbeniškega sklada obrabnine ne bodo plačali, temveč bo stroške pokrilo Ministrstvo za šolstvo in šport. Ugotavljamo, da nekateri […]

Vloge za otroški dodatek, vrtec in štipendije

Obvestilo Centra za socialno delo Pomurje KATERE PRAVICE SE OBNOVIJO AVTOMATSKO? Državna štipendija:S prihajajočim šolskim/študijskim letom 2020/21 vsem upravičencem do državne štipendije ne bo potrebno oddati vloge. Če vam pravica do državne štipendije preneha 31. avgusta ali 30. septembra, bo CSD po uradni dolžnosti podaljšal pravico na podlagi pridobljenih podatkov. Če CSD ne bo pridobil […]