TEDNI VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA

TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA  Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt je potekal med 9. majem in 12. junijem. Poslanstvo projekta je ozaveščati o pomenu, vlogi ter možnosti učenja in izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih človek prevzema. Ena izmed vrednot, ki […]

TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Tudi letos je med 6. septembrom in 10. oktobrom potekala akcija Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) – gre za projekt, ki spodbuja izobraževanje in učenje na vseh ravneh in smereh, poteka pa istočasno po celi Sloveniji. Njegova pomembnost je promoviranje učenja v vseh življenjskih obdobjih, vsi sodelujoči pa pomembno prispevamo k sloganu »Slovenija, učeča se dežela«. […]

Razvojna naloga: Varno in spodbudno okolje – Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje

Osnovna šola Križevci je vključena v razvojno nalogo  Varno in spodbudno učno okolje – ustvarjanje učnih okolij za 21.stoletje, ki poteka pod okriljem Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.Projekt poteka v dveh stezah, in sicer: prva steza je Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, druga pa Varno in spodbudno učno okolje. Prva poudarja didaktični, druga pa […]