Erasmus + z  naslovom »Flipped Classroom for Students from Students«

Od 6. 12. do 11. 12. 2021 je v okviru mednarodnega projekta Erasmus + z  naslovom »Flipped Classroom for Students from Students« potekalo učno gostovanje v irskem mestu Templemore na »Lady´s Secondary School Templemore«. V projektu sodelujemo učitelji in učenci iz štirih držav, in sicer šola »Neue Mittelscule«  iz Kohfidischa iz Avstrije, ki je tudi […]

ODHOD NA IRSKO

V nedeljo, 5. 12. 2021, se v okviru mednarodnega projekta ERASMUS + odpravljata na Irsko 2 učenca in 2 učiteljici. Predstavnika naše šole bosta Luka Oskomič ter Tilen Leskovar iz 9. razreda. Spremljali pa ju bosta učiteljici Nada Vajs Vidnar ter Alenka Kajtna Zorko. Odhajajo v kraj Templemore, kjer je tudi šola, ki jo bodo […]

TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Tudi letos je med 6. septembrom in 10. oktobrom potekala akcija Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) – gre za projekt, ki spodbuja izobraževanje in učenje na vseh ravneh in smereh, poteka pa istočasno po celi Sloveniji. Njegova pomembnost je promoviranje učenja v vseh življenjskih obdobjih, vsi sodelujoči pa pomembno prispevamo k sloganu »Slovenija, učeča se dežela«. […]

Razvojna naloga: Varno in spodbudno okolje – Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje

Osnovna šola Križevci je vključena v razvojno nalogo  Varno in spodbudno učno okolje – ustvarjanje učnih okolij za 21.stoletje, ki poteka pod okriljem Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.Projekt poteka v dveh stezah, in sicer: prva steza je Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, druga pa Varno in spodbudno učno okolje. Prva poudarja didaktični, druga pa […]

Erazmus+ izobražuje učitelje in učence

V tem šolskem letu ima OŠ Križevci dva mednarodna projekta. Eden poteka že drugo leto, tema pa je Zdrav duh v zdravem telesu in v njem se izobražujejo učitelji. Drugi projekt FLIPPED CLASROOM from students for students smo pričeli septembra. Vanj so vključeni učitelji in učenci. Poudarek je na digitalni tehnologiji in uvajanju nove metode […]

Mala šola lončarstva

oš križevci mala šola lončarstva

Operacija » Mala šola lončarstva« je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Nosilec operacije je Zavod Marianum Veržej, partnerji v projektu so Osnovna šola Veržej, Osnovna šola Gornja Radgona, Osnovna šola Križevci pri Ljutomeru in Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer, Podružnica Cvetka Golarja Ljutomer. Rokodelstvo z lončarstvom na čelu je pomemben del […]