TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2023

KOLEDAR DEJAVNOSTI PROJEKTA TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2023 Naša šola se je tudi letos pridružila projektu Tedni vseživljenjskega učenja, ki poteka že 28. leto in velja za najvidnejšo promocijsko kampanjo na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Učenje nam prinaša znanja in spretnosti, nas krepi in radosti, omogoča nam, da smo ustvarjali na vseh življenjskih in […]

Posodobitev omrežij LAN na VIZ

Naziv operacije: Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih Cilji projekta: Namen projekta Posodobitev omrežij LAN na VIZ je posodobiti računalniška omrežja; pregled obstoječega stanja, izdelava načrta posodobitve, izvedba posodobitve – nadgradnja aktivne in pasivne opreme v osnovnem in srednjem šolstvu ter na organizacijah izobraževanja za odrasle. Skupna […]

IR optika 2

Naziv operacije: Vzpostavitev optične povezljivosti za zavode s področja raziskovanja in izobraževanja – IR optika 2 Cilji projekta: Namen projekta IR optika 2 je vzpostaviti optične povezave pri čim več javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ki še nimajo lastne optične povezave in pri tistih zavodih, ki uporabljajo optične povezave, vendar zanje plačujejo visoke stroške zakupa. […]

Krokus

V letošnjem šolskem letu smo učenci 8. b razreda vključeni v projekt Krokus oz. projekt Sajenje čebulic rumenega krokusa. Le ta je nastal na Irskem. Z zasaditvijo čebulic rumenega krokusa (žafrana) se spominjamo vseh 1,5 milijona judovskih otrok, ki so umrli v holokavstu, ter drugih otrok, ki so bili žrtve nacističnih grozodejstev. Projekt se začne […]

Razvojna naloga: Varno in spodbudno okolje – Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje

Osnovna šola Križevci je vključena v razvojno nalogo  Varno in spodbudno učno okolje – ustvarjanje učnih okolij za 21.stoletje, ki poteka pod okriljem Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.Projekt poteka v dveh stezah, in sicer: prva steza je Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, druga pa Varno in spodbudno učno okolje. Prva poudarja didaktični, druga pa […]

React-EU – IKT za VIZ

Program React-EU – IKT za VIZ je namenjen nadaljnji podpori izvajanja izobraževanja na daljavo in uporabi IKT na lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov. Projekt bo podprl hibridno izobraževanje, ki izmenično poteka na daljavo in na lokacijah VIZ. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru odziva […]

Dostopnost