Erazmus+ izobražuje učitelje in učence

V tem šolskem letu ima OŠ Križevci dva mednarodna projekta. Eden poteka že drugo leto, tema pa je Zdrav duh v zdravem telesu in v njem se izobražujejo učitelji.

Drugi projekt FLIPPED CLASROOM from students for students smo pričeli septembra. Vanj so vključeni učitelji in učenci. Poudarek je na digitalni tehnologiji in uvajanju nove metode FLIPPED CLASROOM. Koordinatorska šola je iz Avstriji, ostali partnerji so Irci, Italijani iz Sicilije, Bolgari in Slovenci. Prvo srečanje omenjenega projekta je bilo namenjeno izobraževalnemu osebju in je trajalo od 11. 11. 2019 do 15. 11. 2019. Udeležili sta se ga Katja Koroša in Nada Vajs Vidnar. Prvi dan pa sta slovensko šolo zastopali tudi Alenka Kajtna Zorko in Vera Slavič. Po sprejemu na šoli in spoznavanju partnerjev so se začele aktivnosti, in sicer podroben pregled dejavnosti celotnega projekta, načrtovanje prvega srečanja na Irskem in spoznavanje spletnih orodij, ki jih bodo uporabljali učenci in učitelji.

Dogovorili smo se o aktivnostih učencev, načinu izbora učencev, ki potujejo v druge države, o vsebini programa vsakega srečanja (delavnice, predstavitev držav in kulture, izvedba ekskurzij …).

Srečanje je bilo produktivno, delovno in kulturno zanimivo. Avstrijska šola iz Kohfidischa se je izkazala za izjemno gostiteljico. Navdušila nas je digitalna opremljenost šole, prijaznost strokovnega kadra, odprtost učencev, sodobna kuhinja v zbornici ter sadje, ki je nastavljeno povsod po šoli. Vse to je pustilo občutek domačnosti na vseh udeležencih.

Komaj čakamo srečanje na Irskem marca 2020, oktobra oziroma novembra 2020 pa bomo vse partnerje gostili na OŠ Križevci. Potem se bomo odpravili še na Sicilijo in v Bolgarijo.

Katja Koroša
Nada Vajs Vidnar

Zadnje kreativnosti

Kategorije

Kontakt

Dostopnost