Čebelarski krožek OŠ Križevci

V Osnovni šoli Križevci je čebelarska dejavnost in spoznavanje čebelic že dolgoletna dejavnost, sega vsaj 60 let nazaj. Vedno je stal pri šoli tudi čebelnjak. Tudi danes ga imamo, članice čebelarskega krožka pa z veseljem spoznavajo delo s čebelami. Ne samo to. Sodelujejo na spremljajočih  prireditvah v šoli s svojimi predstavitvami in izdelki. Ti so vedno iz naravnih materialov, lastnoročno izdelani. V preteklih šolskih letih so sodelovale pri natečajih Čebelarske zveze Slovenije z izdelavo EKO smreke in dobile 1. nagrado. Uspešno so sodelovale  pri tekmovanju čebelarskih krožkov Slovenije. Letos je Čebelarska zveza razpisala tekmovalni natečaj poslikave panjskih končnic.

Z veseljem sporočamo, da sta 2 članici krožka dosegli super uspeh – Žanin Tobias, 1. mesto in Vita Borovič, 3. mesto. Za strokovno vodenje se zahvaljujemo čebelarju  Janku  Ostrcu. Želim, da se tradicija skrbi za  čebelice tudi v naši šoli nadaljuje. Posebej zdaj, v teh neljubih časih in v negotovi prihodnosti naše narave in okolja.

Šolska mentorica Vera Slavič

Zadnje novice

Kategorije

Kontakt