OBVESTILO ZA STARŠE

Spoštovani starši,

s ponedeljkom, 22.2.2021, se bo začel pouk za vse učence osnovne šole v prostorih šole.

Prevoz v šolo in domov je organiziran, kot je bil pred zaprtjem. Na avtobusu oz. kombiju otroci nosijo maske, če ni možno zadostiti razdalji 1,5 m. Kljub temu priporočamo, da pridejo v šolo peš, s kolesom ali jih pripeljejo starši, če je možno.

Ob prihodu v šolo gredo v svojo matično učilnico, kjer bo potekal ves pouk. Učitelji bodo prihajali v razred, učenci imajo v razredu tudi malico. Razred se v vsakem odmoru prezrači. Učenci v matičnem razredu s svojimi sošolci ne potrebuje maske. Morajo pa si jo nadeti, če se druži z učenci iz drugih oddelkov (morebitno končno združevanje v podaljšanem bivanju, nekateri izbirni predmeti – obvestila boste dobili od razrednikov) in povsod izven matičnega razreda v prostorih šole ter na zunanjih površinah šole (na dvorišču,…ko več niso skupaj samo učenci posameznega oddelka). Maske lahko dobijo v šoli (kirurške).

NUJNO UPOŠTEVATI – v šolo lahko pridejo samo ZDRAVI otroci in učitelji,  ves čas je potrebno upoštevati higieno rok in higieno kašlja, medosebno razdaljo, pravilno nošenje maske izven matičnega oddelka. V šolo vstopajo samo učenci in zaposleni; ostali le po predhodni najavi in z upoštevanjem ukrepov (maska, razkuževanje rok).

Igrala na šolskem dvorišču se ne uporabljajo, ker so dostopna tudi zunanjim uporabnikom. Aktivni odmori in šport poteka zunaj, če je le možno. Po pouku učenci čimprej odidejo domov in se ne zbirajo v skupine. 

Kosilo v pritličnih učilnicah poteka v razredih, učenci višje stopnje gredo v jedilnico, se posedejo na razdalji 1,5 m ter na razdalji gredo po kosilo k pultu po pozivu dežurnega učitelja. V vrsti stojijo na razdalji in upoštevajo talne označbe za razdaljo.

Prijazen pozdrav in na svidenje v ponedeljek 🙂

Vasilija Stolnik, ravnateljica

Zadnja obvestila

Kategorije

Kontakt