KOLEDAR DEJAVNOSTI PROJEKTA TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2024

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Na povezavi https://tvu.acs.si/sl/koledar/si lahko ogledate dogodke, ki se v Sloveniji odvijajo med 10. majem in 16. junijem 2024. Poslanstvo projekta je ozaveščati o pomenu, vlogi ter možnosti učenja in izobraževanja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih človek prevzema. Ena izmed vrednot, ki jih pomen TVU zagovarja, je naklonjen odnos do učenja in izobraževanja ter osveščenost o njunem pomenu in vseprisotnosti. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana »Slovenija, učeča se dežela« (TVU 29 let, 2024).

Spodaj je zapisan koledar dejavnosti, ki bo potekal na OŠ Križevci.

1. Reliefni portret iz gline

Petošolci so izdelali reliefne portrete iz gline, ki prikazujejo različna občutja (veselje, začudenje itd.). Nastali izdelki nas spominjajo na pestrost karakterjev, ki bogatijo našo vsakdanjost in nas učijo sobivanja. Portreti so si namreč med seboj različni tako kot smo si med seboj različni tudi ljudje. Učenci so pod okriljem mentorice Mateje Markoja unikatne izdelke dokončali še z glaziranjem.

2. Fotosinteza

Učenci 6. razreda so eksperiment »dokazovanja škroba v živilih« izvedli pri naravoslovju v novembru pri vsebinskem sklopu Fotosinteza. Ta eksperiment so izvedli v mesecu maju pri kemiji tudi devetošolci, in sicer pri vsebinskem sklopu Ogljikovi hidrati ter k uri povabili šestošolce. Tako so skupaj ponovili fotosintezo, ki je glavni postopek pridobivanja ogljikovih hidratov. Sodelovanje je zgled, kako lahko določene vsebine ponovimo in dopolnimo s sodelovanjem različnih generacij.

3. Reševanje sporov

Učenci 9. razreda so pri kemiji usvajali snov »delovanje sredstev« s pomočjo igre. Izdelali so si rekvizite za igro, in sicer balone. Vsi vemo, da se maščoba in voda ne mešata oziroma se »ne marata«, zaradi svoje zgradbe. Če ju želimo povezati, ju povežemo z mediatorjem – detergentom. To igro lahko uporabimo tudi za prikaz reševanja sporov, kar so devetošolci pokazali prvošolčkom v oddelku podaljšanega bivanja. Nastali so različni scenariji, ki učence spomnijo na to, da lahko spor rešimo s pogovorom ali ob pomoči mediatorja.

4. Medgeneracijsko branje

Prvošolčki so učencem devetih razredov prebrali kratek sestavek iz delovnih zvezkov. Branje je potekalo individualno. S tem so devetošolci dobili tudi občutek o svojem napredku v OŠ, mlajši pa so starejšim pokazali, kaj so se naučili. Hkrati so tkali medgeneracijske vezi, ki jim bodo ostale v spominu.

5. Prleška gibanica

Učenke 9. razreda so se pod mentorstvom učiteljice Nine Vozlič preizkusile v pripravi tradicionalne prleške gibanice. Pripravile so jo iz več plasti vlečenega testa, z nadevom iz skute in kisle smetane, jo prelile z mešanico kisle smetane, stepenega jajca in stopljenega masla. To je hkrati priprava na tekmovanje v peki prleških gibanic, kjer bodo pokazale svoje znanje.

6. Matematični lov za zakladom

Učenci 5. in 6. razredov, ki obiskujejo ure za nadarjene, so za učence 1. razredov pripravili matematični lov za zakladom. Želeli so matematiko prikazati kot vedo, ki svojo uporabno vrednost lahko pokaže v konkretnih življenjskih situacijah in kot predmet, ki je poln zabavnih izzivov in različnih možnosti. Pripravili so 6 postaj z različnimi matematičnimi nalogami s področja tehtanja, geometrije, računanja, matematičnih ugank itd. 

7. Računalniško opismenjevanje

Šestošolci so  prvošolce uvajali v računalniško opismenjevanje, in sicer: učili so jih vklopiti in izklopiti računalnik, poiskati ikono za internet, natipkati in poiskati spletno stran OŠ Križevci in spletno učilnico naše šole. Za nagrado so na spletni strani našli pripravljene računalniške igre za mlajše, ki zahtevajo branje, odgovarjanje, tipkanje, iskanje parov, labirintov, računanje ipd. Učili so si poiskati tudi pobarvanke in jih natisniti. 

Zadnje novice

Kategorije

Kontakt

Dostopnost