Govorilne ure

Govorilne ure so drugi ponedeljek v mesecu od 17.00 do 18.00 ure. Pogovori bodo organizirani v matičnih učilnicah. V tem času bodo na šoli tudi vsi strokovni in vodstveni delavci. O uri vašega obiska na govorilni uri se lahko v naprej dogovorite z razrednikom ali s posameznim učiteljem. Staršem priporočamo, da se občasno skupaj z otrokom udeležite govorilne ure.

Pogovorne ure za starše in učence

Pogovorne ure bodo organizirane vsak teden, in sicer jih organizira vsaka učiteljica in vsak učitelj glede na svojo prosto uro v urniku, o čemer obvesti vas, starše.

Starši, vabimo vas, da se čimbolj vključujete v življenje in delo na šoli, še zlasti pri dnevih obšolskih dejavnosti, projektih šole pa tudi v sam pouk, kakor tudi v oblikovanje vzgojnega koncepta šole. Tako želimo splesti čim tesnejše vezi med šolo in vami, saj je le tako mogoče graditi skupne cilje in jih uspešno uresničevati.

Dostopnost