Likovni material 2020/21

1. razred: 31 učencev
Likovni material na učenca 9,80€

2. razred: 26 učencev
Likovni material na učenca 5,97€

3. razred: 32 učencev
Likovni material na učenca 11,06€

4. razred: 40 učencev
Likovni material na učenca 7,47€

5. razred: 34 učencev
Likovni material na učenca 5,82€

6. razred: 38 učencev
Likovni material na učenca 11,18€

7. razred: 32 učencev
Likovni material na učenca 5,16€

8. razred: 36 učencev
Likovni material na učenca 5,18€

9. razred: 29 učencev
Likovni material na učenca 5,68€

Stroške likovnega materiala boste poravnali preko položnice v mesecu oktobru 2020!

Prenos sredstev zbiranja starega papirja iz šolskega leta 2019/20

RAZRED V ŠOLSKEM LETU 2020/2021VIŠINA SREDSTEV PO RAZREDIH
1.A0
1.B0
2.A87,17
3.A45,43
3.B28,61
4.A160,33
4.B187,94
5.A40,11
5.B72,04
6.A127,57
6.B78,47
7.A133,28
7.B166,34
8.A (poraba šola v naravi 7.r)0
8.B (poraba šola v naravi 7.r)0
9.A72,73
9.B121,68