Roditeljski sestanki

Prvi skupni roditeljski sestanek je v začetku novega šolskega leta.

Razredni roditeljski sestanki – vsak razred planira v LDN vsaj 2 razredna roditeljska sestanka, po potrebi tudi več. Vsebina razrednih roditeljskih sestankov je povezana s prednostnimi nalogami v LDN šole in z aktualizacijo v razredu.

Spoštovani starši, prosimo vas, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, predavanja, delavnice, ker boste le tako lahko uspešno spremljali napredek svojega otroka v šoli. Šele z našim skupnim sodelovanjem bomo največ prispevali h koristi vašega otroka.

Načini obveščanja staršev:

  • publikacija,
  • spletna stran šole: www.os-krizevci.si,
  • pisna vabila za skupne in oddelčne roditeljske sestanke, aktualna obvestila in vabila na prireditve prinašajo učenci domov,
  • šolska obvestila so objavljena na oglasnih deskah v večnamenskem prostoru,
  • zloženke – ob posameznih delavnicah, projektih, prireditvah …,
  • informacije po telefonu daje tajništvo, razredniki pa v dopoldanskem času pogovornih ur,
  • obveščanje preko sredstev javnega obveščanja (lokalna CTV, radio Maxi …)
Dostopnost