Šolska prehrana

Šolska prehrana obsega zajtrk, malico in kosilo oziroma drugo malico. Zakonska določila v zvezi s šolsko prehrano so objavljena na spletni strani šole, informacije pa so podali tudi razredniki tako staršem kot učencem.

Šola sklene s starši učencev pogodbo o zagotavljanju prehrane in drugih storitev, kjer so podrobneje določeni pogoji glede prijav, odjav, obveznosti…

Prijava na šolsko prehrano

Prijavo na šolsko prehrano starši oddajo praviloma v mesecu juniju.

Prijava se lahko kadarkoli prekliče, preklic velja z naslednjim dnem (obrazec Aneks k pogodbi o plačilu šolske prehrane).

Starši v primeru izostanka učenca obvestijo in odjavijo šolske obroke osebno ali po telefonu v tajništvo šole ali preko portala www.lopolis.si z uporabniškim imenom in geslom (eRestavracija/odjava).

Posamezni dnevni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi:

  • vsaj en delovni dan pred odsotnostjo učenca  do 9. ure.
  • v primeru nenadne bolezni na dan odsotnosti učenca  do 8.ure.

Če obrok ni pravočasno odjavljen, plačajo starši polno ceno obroka.

Zajtrk: 7:00 – 7:30

Malica: 9:05 – 9:20, 10:05 – 10:20

Kosilo: 11:50 – 13:55, 12:45 – 13:05

Popoldanska malica: 11:50 – 13:55, 12:45 – 13:05

Dostopnost