Šolski avtobus

Vozni red prihodov in odhodov šolskih avtobusov in kombija je na oglasnih deskah, prav tako pa so o njem obveščeni vsi učenci in starši.

Učenci morajo na šolskem avtobusu in kombiju upoštevati dogovorjena pravila, ki so zapisana v Pravilih šolskega reda OŠ Križevci. Starši in učenci podpišejo izjavo, s katero potrdijo, da so seznanjeni s pravili obnašanja na avtobusu. Izjave hranijo razredniki.

Pravila obnašanja na avtobusu:

  • varno vstopanje in izstopanje brez prerivanja;
  • starejši učenci dajo pri vstopu prednost mlajšim;
  • na šolskem avtobusu ni dovoljeno piti in jesti;
  • v času prevoza ni dovoljeno motiti šoferja;
  • dosledno je potrebno upoštevati šoferjeva navodila.

 

Če učenec večkrat krši pravila vedenja na šolskem avtobusu oziroma se kršitve stopnjujejo, mu šola lahko za določeno obdobje prepove vožnjo s šolskim avtobusom.

Šola organizira varstvo vozačev po uri, ko končajo pouk in sicer od 11:00 do 15:00.

Šolski avtobusi in kombi pripeljejo in odpeljejo učence iz treh smeri.

Varstvo vozačev

Za varnost učencev pri šolskih avtobusih zjutraj pred poukom in po njem skrbijo dežurni učitelji. Po prihodu avtobusov je zjutraj organizirano varstvo vozačev v jedilnici. Strokovni delavci so po mesečnem planu v varstvu vozačev vsakodnevno v naslednjem časovnem planu:

  • od ponedeljka do četrtka: 6., 7. in 8. šolska ura,
  • petek: 6. in 7. šolska ura.
Dostopnost