Šolski avtobus

Vozni red prihodov in odhodov šolskih avtobusov in kombija je na oglasnih deskah, prav tako pa so o njem obveščeni vsi učenci in starši.

Učenci morajo na šolskem avtobusu in kombiju upoštevati dogovorjena pravila, ki so zapisana v Pravilih šolskega reda OŠ Križevci. Starši in učenci podpišejo izjavo, s katero potrdijo, da so seznanjeni s pravili obnašanja na avtobusu. Izjave hranijo razredniki.

Pravila obnašanja na avtobusu:

  • varno vstopanje in izstopanje brez prerivanja;
  • starejši učenci dajo pri vstopu prednost mlajšim;
  • na šolskem avtobusu ni dovoljeno piti in jesti;
  • v času prevoza ni dovoljeno motiti šoferja;
  • dosledno je potrebno upoštevati šoferjeva navodila.

 

Če učenec večkrat krši pravila vedenja na šolskem avtobusu oziroma se kršitve stopnjujejo, mu šola lahko za določeno obdobje prepove vožnjo s šolskim avtobusom.

Šola organizira varstvo vozačev po uri, ko končajo pouk in sicer od 11:00 do 15:00.

Šolski avtobusi in kombi pripeljejo in odpeljejo učence iz treh smeri.

Privozi

Smer Berkovci – Kokoriči – Gajševci – Logarovci – Grabe – Ključarovci – Križevci – šola

POSTAJALIŠČEODHOD
Berkovci (kapela)6:40
Kokoriči (kapela)6:43
Logarovci (kapela)6:45
Gajševci (Stajnkov mlin)6:48
Logarovci 66:52
Grabe – (gasilski dom)6:56
Grabe - Ključarovci (križišče)6:58
Ključarovci (kapela)7:00
OŠ Križevci7:07

Smer Grlava – Krištanci – Šalinci – Lukavci – Križevci – šola

POSTAJALIŠČEODHOD
Grlava6:55
Krištanci6:57
Šalinci6:59
Lukavci7:03
Lukavci hiš. št. 607:04
Križevci pri Ljutomeru7:11

Smer Zasadi – Bučečovci – Vučja vas – Iljaševci – Križevci

POSTAJALIŠČEODHOD
Zasadi6:50
Bučečovci6:54
Vučja vas6:56
St. Nova vas6:59
Iljaševci7:01
Križevci pri Ljutomeru7:06

Smer Dobrava

POSTAJALIŠČEODHOD
Dobrava6:50

Razvozi

Odhod izpred šole Križevci je v vse smeri hkrati.

POSTAJALIŠČEODHOD
OŠ Križevci: od ponedeljka do četrtka (avtobusi)1. razvoz 13:20
2. razvoz 15:00
Dobrava (kombi)1. Razvoz 14:10
OŠ Križevci: vsak petek (avtobus)1. razvoz 14:10
Dobrava - petek (kombi)1. razvoz 14:10

Varstvo vozačev

Za varnost učencev pri šolskih avtobusih zjutraj pred poukom in po njem skrbijo dežurni učitelji. Po prihodu avtobusov je zjutraj organizirano varstvo vozačev v jedilnici. Strokovni delavci so po mesečnem planu v varstvu vozačev vsakodnevno v naslednjem časovnem planu:

  • od ponedeljka do četrtka: 6., 7. in 8. šolska ura,
  • petek: 6. in 7. šolska ura.