Učbeniški sklad

Na šoli imamo organiziran učbeniški sklad, iz katerega si lahko učenci izposodijo učbenike. Delovni učbeniki in učbeniki izbirnih predmetov niso vključeni v učbeniški sklad. Učenke in učenci od prvega do vključno devetega razreda za izposojene učbenike iz učbeniškega sklada obrabnine ne bodo plačali, temveč bo stroške pokrilo Ministrstvo za šolstvo in šport. Ugotavljamo, da nekateri učenci za izposojene učbenike ne skrbijo dovolj dobro. Ker se le-ti uporabljajo več let, morajo biti obvezno oviti celo šolsko leto (nikakor ne v samolepljivo folijo), prav tako se vanje ne sme pisati, podčrtavati ali jih kako drugače poškodovati. Za poškodovan ali izgubljen učbenik je treba na koncu leta doplačati razliko do polne cene učbenika. Z učbeniškim skladom upravlja knjižničarka Marjeta Blagovič, določene zadeve opravlja pisarniška referentka, pri zbiranju in razdeljevanju učbenikov pa ji pomagajo strokovni delavci šole. Glede na prednostno nalogo s področja bralne pismenosti je pomembna skrb vseh strokovnih delavcev spodbujanje in motivacija učencev za obisk v knjižnici in skrb za povratno informacijo učencev o prebranem gradivu.

Naročilo učbenikov