Učbeniški sklad

 

Učbeniški sklad na šoli je oblikovan na osnovi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.


Učenci dobijo vse učbenike, ki jih bodo potrebovali pri pouku, prvi teden pouka v izposojo brezplačno – razen če ga vrnejo poškodovanega ali uničenega oziroma ga izgubijo. Zato vam svetujemo, naj z njimi skrbno ravnajo. Ker se učbeniki uporabljajo več let, morajo biti oviti celo šolsko leto (izogibajte se ovitkov za zvezke, ki poškodujejo platnice). Prav tako se vanje ne sme pisati, podčrtavati ali jih kako drugače poškodovati. Tudi politi in zapacani učbeniki gredo v odpis. Za poškodovan ali odpisan učbenik stroške pokrijejo starši.


MIZŠ pokriva tudi nakup delovnih zvezkov za učence od 1. do 3. razreda. Učenci 1. razreda jih dobijo na domač naslov pred začetkom novega šolskega leta, učenci 2. in 3. razreda pa prvi šolski dan v šoli.

 V primeru, da starši ne želite storitev učbeniškega sklada, vas prosimo, da o tem obvestite knjižničarko najpozneje do 20. junija.

Naročilo učbenikov