Učbeniški sklad

Učbeniški sklad na šoli je oblikovan na osnovi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.

Učenci dobijo vse učbenike, ki jih bodo potrebovali pri pouku od 2. do 9. razreda, prvi teden pouka v izposojo brezplačno. Za poškodovan (polit, popackam, počečkan učbenik, zmečkane strani ali platnice, poškodbe zaradi neustreznega ovijanja oziroma, ker ni bil ovit, iztrgana sredina) ali izgubljen učbenik stroške pokrijejo starši.

Ker se učbeniki v učbeniškem skladu uporabljajo več let, Vam svetujemo, da z učbeniki učenci skrbno ravnajo. Oviti naj bodo celo šolsko leto (izogibajte se ovitkov za zvezke, ki poškodujejo platnice, priporočamo debelejši ovijalni papir, najboljši pa so listi stenskega koledarja). Prav tako se vanje ne sme pisati, podčrtavati ali jih kako drugače poškodovati.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje pokriva tudi nakup samostojnih delovnih zvezkov za učence od 1. do 3. razreda. Učenci jih bodo dobili na dom brezplačno pred začetkom novega šolskega leta.

Vsi učenci so vključeni v učbeniški sklad.

 V primeru, da starši ne želite storitev učbeniškega sklada, Vas prosimo, da o tem obvestite šolsko knjižničarko najpozneje do 20. junija 2023.

Naročilo učbenikov

Dostopnost