Zdravstveno varstvo

Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda so organizirani preventivni zdravstveni pregledi v Zdravstvenem domu Ljutomer.

Posebno skrb namenjamo negi zob in rednemu želiranju ter uspešno sodelujemo z zobozdravstveno preventivo v Zdravstvenem domu Križevci.

Zobozdravnik v Križevcih izvaja zobozdravstvene preglede otrok v ambulanti. V primeru ponovnega obiska pri zobozdravniku so za to odgovorni starši.

Zobozdravstveni otroški dispanzer izvaja tudi želiranje zob od 1. do 5. razreda.

V sklopu projekta »Zdrava šola« bodo izvajane vsebine in aktivnosti s področja zdravstvenega varstva učencev in tudi zaposlenih.

Posebej pozorni bomo pri izvajanju splošnih ukrepov za varovanje pred nalezljivimi boleznimi. Naloga se nanaša na delavce šole in učence, vključuje pa tudi osveščanje staršev glede njihove vloge pri zdravstvenem varstvu in zdravstveni vzgoji otrok.

Dostopnost