Interesne dejavnosti

Letno je za interesne dejavnosti namenjeno določeno število ur, in sicer 2 uri tedensko na oddelek.

Želimo, da interesne dejavnosti izhajajo iz želja učencev, da so mesto kreativnega ustvarjanja, s ciljem utrditi učenčeva močna področja in promovirati dejavnost ter šolo.

V letošnjem šolskem letu lahko učenci izbirajo med naslednjimi interesnimi dejavnostmi in društvi, ki jih vodijo strokovne delavke in delavci ali zunanji sodelavci (glej tabelo). Dejavnosti trajajo po eno šolsko uro na teden med šolskim letom, lahko pa tudi v krajšem strnjenem časovnem obdobju. Letni fond ur je predviden za posamezno dejavnost v obsegu 35 ur.

Po dogovoru je možnost število ur za posamezno dejavnost povečati ali zmanjšati glede na program, vendar realizacija ur interesnih dejavnosti ne sme presegati normativnega letnega fonda ur za interesne dejavnosti. Želimo, da bi bil vsak učenec vključen vsaj v eno interesno dejavnost.

V letošnjem šolskem letu ponujamo naslednje dejavnosti:

Dostopnost