Šola v naravi

Šola načrtuje programe šole v naravi racionalno in upošteva zmožnosti in finančne obremenitve staršev. Dosedanje izvedene šole v naravi so dokaz, da delujemo v pravi smeri, saj se učenci v 98 % odzovejo na ponujene programe. Kljub temu še vedno iščemo možnosti, kako zmanjšati stroške programa posamezne šole v naravi.

Dostopnost