Statusi

Učenec, ki se vzporedno izobražuje v glasbenih in drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne programe, oziroma je perspektivni športnik, lahko pridobi status učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma status športnika.

Predlog za dodelitev statusa podajo starši in učenec. O dodelitvi statusa odloči ravnateljica. Potrebni obrazci za vlogo so dostopni na internetni strani šole.

Dostopnost