Zaposleni

Delovne naloge so delavcem razdeljene v skladu z Zakonom o osnovni šoli, Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakonom o delovnih razmerjih in v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

V šoli je zaposlenih 45 ljudi (32 strokovnih in 13 tehničnih delavcev), v vrtcu pa 20. 

Tri specialne pedagoginje, inkluzivna pedagoginja in pedagoginja izvajajo dodatno strokovno pomoč za 32 otrok s posebnimi potrebami.

Podrobna razdelitev ur obveznega in razširjenega programa je razvidna iz razporeditve v programu KPIS.

Strokovni delavci

Računovodstvo - administrativni delavci

Kuhinja

Tehnični delavci

Dostopnost